Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Rejestracja internetowa

Kurs/szkolenie/warsztat/studia*:
Imię i nazwisko uczestnika*:
Data i miejsce urodzenia*:
NIP:
Numer dowodu osobistego:
Miejsce pracy:
Adres zamieszkania:
Ulica*:
Kod pocztowy, miejscowość*:
Nr telefonu*:
E-mail*:
Stopień awansu zawodowego:
Adres placówki zatrudnienia:
Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy, miasto:
Numer telefonu:
Nauczany przedmiot:
Adres e-mail:
Uwagi:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z wybranym szkoleniem/kursem/studiami (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. DzU. Nr 133, poz. 883 oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU. Nr 144, poz. 1204).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju "Demostenes" działającą w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice 13 lok. 4 również w celu uzyskiwania aktualności dotyczących serwisu centrum-demostenes.pl oraz serwisów związanych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. DzU. Nr 133, poz. 883 oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU. Nr 144, poz. 1204). W przypadku zaznaczenia tej opcji dane osobowe NIE BĘDĄ przekazywane innym niż Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju "Demostenes" jednostkom organizacyjnym.
* Zobowiązuję się do dokonania opłaty za studia/kursy, na które się zgłosiłam/łem.
* Zobowiązuję się do dostarczenia przed rozpoczęciem studiów podyplomowych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.
* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem kursów kwalifikacyjnych, Regulaminem szkoleń i warsztatów Regulaminem studiów podyplomowych oraz Warunkami płatności za studia i akceptuję zawarte w nich warunki.

* - pole wymagane

 

Created by RTNET